Ikat-tekniken ingår i en flertusenårig tradition som främst utövas i Asien. En lång process, med flera led, vidtar innan vävnaden är färdig. Bland annat ska garnet fixeras i en värmeugn. Den som ägnar sig åt ikat färgar också sitt garn själv. Slutprodukten blir ett konstverk med lång livslängd.

Bilderna, inte minst akvarellerna, är påfallande stämningsfulla. Konstnären har siktat in sig på de ljusöppningar och ljusanhopningar som det vikande dagsljuset lämnar allra sist. Men även på de konturer i vegetationen som vill behålla ljuset så länge som möjligt. Samtliga verk är utförda i bruna nyanser, vilka bidrar till att framkalla en lätt vemodig sensommarstämning.

De vävda bilderna är gediget monterade, sammanpressade mellan ovanligt stilfullt ihopskruvade plexiglasskivor. När det gäller de textila verken, närmar sig från horisonten ett ljus som trevar varsamt över buskage och husprofiler. Hela Ulrika Thunes upplägg indikerar en vurm för naturens romantiska och poetiska dimensioner.

Artikelbild

Samtidigt som bilderna är fria från allt ovidkommande, har de förtätats med en rofylld atmosfär. De lövklädda grenarna signalerar glädje över livsbetingelserna och en tveklös acceptans av människans starka band till naturen. Thune arrangerar symboler för våra återkommande behov av naturmiljöer som behärskas av lugn och ro.