Orsaken är ett stillastående fordon.

Händelsen uppges ha stor påverkan på trafiken, ett körfält är blockerat. Larmet om händelsen kom in klockan 07.11 på tisdagen och man bedömer att trafiken kommer att påverkas fram till vid åttatiden på morgonen

Uppdatering klockan 08:22: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.