Konst

Christina Ruthger

I mellanrummet

Artikelbild

Ur bildsviten ”Tron på möjligheten”, akryl/blandteknik.

Målningar, blandteknik

Galleri Skådebanan, Linköping

Pågår till 13 december

När jag betraktar Christina Ruthgers utställning med rubriken ”I mellanrummet”, kommer jag att tänka på ett OBS-program av Jan Norming som nyligen sändes i P1. Det handlade om konstkritikern John Bergers (Spinozainspirerade) syn på tecknandet, där ”varje kontur i naturen är tillfällig och nyckfull” – och om ”kroppen som stäcker ut sig i rummet och rör vid något annat”. Allt detta tycker jag väl överensstämmer med Christina Ruthgers sökande av ”mellanrummet” i sina gestaltningar av figurer och formationer, de som förenas eller distanserar sig från varandra i ”tomrummet”.

Artikelbild

Ur bildsviten ”Vad mer”, akryl/blandteknik.

I en grupp bilder med titeln ”Vad mer” återges såväl abstrakta som identifierbara ”arketyper” som träd, koja, bänk med lampa, fågel, textutsnitt eller landskap. I den andra grupperingen ”Tron på möjligheten” är det mera geometri och fritt formade mönster som dominerar, i en dynamiskt varierad färgskala. Däremellan finns några motiv som bland annat formar huskroppar, och där jag särskilt fastnar för de tegelröda färgerna och nyanserna.

Visst kan det spontana utförandet verka enkelt, men samtidigt finns det oförbehållsamma seendet i detta perspektiv. Ett seende där man kan låta intuitionen flöda och binda ihop den mångfacetterade verkligheten in i filosofins värld.

För mig känns här sökandet efter färger, former och symboler i de utvalda rumsutsnitten mycket stimulerande.