Ingelin Angerborn tilldelas kulturstipendium för ett uppskattat författarskap av barnböcker. Läraren Anne-Britt Hult Wång får stipendiet för en inspirerande kulturell gärning i Ulrika, och Ulrika museum i synnerhet. Michael Nilsson tilldelas kulturstipendiet för sitt konstnärskap.

Biskop Emeritus Martin Lönnebo tilldelas honnörsstipendium för sin mångåriga kulturella gärning. Lasse Strandh tilldelas också honnörsstipendium för sitt engagerade arbete att bevara och göra dokument och minnen från Linköping tillgängliga. Musikern Tomas Andersson får kulturstipendium som stöd för sina fortsatta studier i klarinett.