Över en miljon resor har gjorts med 29 429 av de gratis resekort som delats ut av Östgötatrafiken till skolungdomar från årskurs sex till andra året på gymnasiet. Det ger ett snitt på 34 resor per person eller 14 500 resor per dag. Satsningen är resultatet av ett regeringsbeslut som ger statligt stöd för att finansiera fria resekort för skolungdomarna. Syftet är "att tidigt etablera goda vanor hos ungdomar att resa hållbart", och att underlätta för barn och ungdomar att resa kollektivt till och från sommarjobb och andra aktiviteter.

– Vi har gjort några nedslag i statistiken och vi tänker göra en lite mer omsorgsfull analys när vi har passerat sista datumet för korten, säger kommunikationschef Eva Jylltorp på måndagen 20 augusti då 999 985 resor registrerats i systemet. På tisdagen slutar korten gälla.

Totalt sett är sommarlovsbiljetten väldigt uppskattad enligt Eva Jylltorp, men det finns också baksidor.

Artikelbild

| På Östgötapendeln blev det ibland stökigt när stora ungdomsgrupper reste mellan städerna.

– Framförallt ombord på Östgötapendeln så har det ibland varit stora ungdomsgrupper som har påverkat arbetsmiljön för tågvärdarna negativt. I och med att det har varit sommarlov, och många har varit lediga, så har det kunnat vara lite när som helst, inte bara under helgkvällar. Det var nog fler som åkte mellan städerna i stora grupper och kanske personer som inte är riktigt vana vid att åka med tågen och inte respekterade tyst miljö och lite sådant, berättar Eva Jylltorp.

Redan under sommaren sattes extra väktare in och ett samarbete med polisens volontärer inleddes. En kostnad som kanske inte täcks av det statliga bidraget.

– Volontärerna kostar oss inget extra. Väktarna lär ge lite ökade kostnader, men jag tror inte det blir några jättesummor.