USA Den amerikanska försvarskoncernen Raytheon och industrikoncernen United Technologies går samman. Det nya bolaget, som kommer att heta Raytheon Technologies Corporation, beräknas uppnå en försäljning på omkring 74 miljarder dollar i år.

Raytheon är mest känt för tillverkningen av luftvärnssystemet Patriot som användes under Gulfkriget 1991 för att skjuta ned inkommande robotar.

United Technologies är en stor aktör inom flygteknikindustrin med motorer som bland annat används inom civil- och militärflyg, däribland det hypermoderna smygarflygplanet F-35.