Stor samstämmighet präglade måndagens fullmäktigesammanträde i Boxholm när man dels diskuterade delårsrapporten, dels nästa års budget, samt beslutade att lämna skatten oförändrad på 21,82.

– Vi ligger nu precis i mitten av listan på länets kommuner, konstaterade ekonomichefen Jessica Edlund som föredrog både delåret och budgetförslaget. Sex kommuner har högre skattesats, sex har mindre.

– Det ser rätt så bra ut, höll Moderaternas Stefan Andersson med om.

Men han menade att det överskott på 14 miljoner som redovisas för de första åtta månaderna kommer att behövas för kommunens pensionsskulder.

– Det är en delvis skrämmande bild som visas upp för de kommande åren. Det kommer inte att bli lättare, fortsatte han och syftade på de demografiska förutsättningarna med ökande antal unga och äldre medan de yrkesverksamma och därmed skattebetalande minskar i antal.

Men Stefan Andersson uppskattade att budgetarbetet skett utan stridigheter och med god stämning i ks och fick medhåll från Johan Birath (S) som medgav att oppositionen förr om åren ofta kördes över.

– Nu har vi byggt en anda som varar oavsett majoritet, menade han.

Stefan Andersson förklarade att kommunen fått beröm av Skattebetalarnas förening för att ha en ”slimmad och effektiv organisation”.

Kommunstyrelsens förslag till budgetramar för 2018 togs utan någon vidare debatt, förutom moderaternas varningar. Stefan Andersson klagade lite på att det budgeterade resultatet bara satts till 1,7 procent av intäkterna, i stället för det mål som kommunen har på 2,0. Han flaggade också för att kommunen måste prioritera vård, skola och omsorg och att den prioriteringen kan innebära att föreningsbidrag och annat kan komma att bli snålare.

Trots den invändningen beslutade fullmäktige att fortsätta generöst bidra till Folkets hus-föreningen, under förutsättning att föreningen sköter sina bankaffärer och att de inte tar ut överhyror när de i sin tur hyr ut till andra, efter att ha fått hyresfritt från kommunen.

Fullmäktige beslutade också att från nästa år minska antalet ledamöter i fullmäktige från 35 i dag till 29. En enkät har gjorts bland ledamöterna och en stor majoritet ville att antalet skulle minskas. Centern Staffan Leufvén undrade på vilket sätt det blir vassare: ”Det är ju samma människor”, och varnade för att det ger signaler om att det inte är ett viktigt arbete, eller rent av att det  – hemska tanke – skulle vara ett tråkigt arbete.