Det var den 30 juli förra året som 60-åringen anlade en brasa för att bli av med byggskräp. Detta skedde i anslutning till mannens tomt på landsbygden mellan Linköping och Norrköping. Vid den aktuella tidpunkten rådde eldningsförbud i hela Östergötland på grund av den torra och varma väderleken.

Det hela blev polissak och i förhör uppgav 60-åringen att det hade regnat den 29 och 30 juli. Han antog därför att det var riskfritt att elda skräp. 60-åringen uppgav även att han visste att det eventuellt kunde införas ett eldningsförbud – men hade inte noterat att det trätt i kraft.

Norrköpings tingsrätt har nu dömt mannen för brott mot lagen om skydd av olyckor. Domstolen anser att det är utrett att 60-åringen av oaktsamhet bröt mot eldningsförbudet. Straffet blev 30 dagsböter.