Fastigheten det gäller är belägen i Boxholm kommun och det har varit ett stugområde sedan flera generationer tillbaka.

Ett ägarskifte av marken har nyligen skett. En privatperson har av åldersskäl sålt marken till en yngre släkting, bosatt i Kalmar län, och dennes hustru.

Makarna har sagt upp arrendena och sedan begärt nya arrendesummor som stugägarna, som har sina stugor på ofri grund, betraktar som fantasisummor.

– Du får söka dig till Stockholms skärgård om du ska hitta något liknande, säger en av dem, som vill vara anonym.

Arrendetvisten gäller 13 tomter.

Markägarna vill ha 50 000 kronor i årsarrende för tre tomter, 45 000 kr för åtta andra och 40 000 kr för resterande två som ligger inne i skogen.

Vad som betalats tidigare är lite oklart, men det rör sig om långt under 10 000 kronor.

För de föreslagna 50 000 kronor-tomterna betalades det 6 000 kronor till den tidigare ägaren.

Arrendenämnden i Linköping hade uppe ärendet 15 november.

Under överläggningen visade det sig att parterna var överens om flera villkor och markägarna accepterade vissa invändningar från arrendatorerna. Detta gällde annat än arrendets storlek.

Efter att nämnden diskuterat enskilt med vardera parten, och sedan haft en enskild överläggning, så fick parterna ett förlikningsförslag.

I detta förslag är arrendena satt till 28 000 kronor per år (tre tomter), 25 000 kr (åtta tomter) och 14 000 kr (två tomter).

– Senast 4 december ska parterna ha meddelat oss om de träffat någon förlikning eller ej. Vi har inte hört någonting än, säger Madelaine Sarborn Orshammar, handläggare på nämnden.

Sommarstugägarnas juridiska ombud säger sig inte vilja ge några besked via massmedia, men enligt vad tidningen har erfarit från enskilda stugägare så blir det ingen förlikning. Ingen av parterna är beredd att acceptera förlikningsbudet.

Markägarna har försökt att göra sitt ursprungliga bud aptitligare genom att införa stegvisa rabatter under de fyra första åren, men det avvisas av stugägarna.

Vad händer om det stämmer, som vi har hört, att det inte blir någon förlikning?

– Då blir det ett nytt sammanträde med besiktning, det vill säga nämnden åker och besöker tomterna. Efter överläggning tar nämnden ett beslut som blir överklagbart, svarar Madelaine Sarborn Orshammar.