-- Vi kan inte göra så mycket. Vi försöker skruva fast skyltarna med specialskruvar, men då sågar folk ner hela stolpen i stället. Uppfinningsrikedomen är enorm, säger Mats Rydell, trafikingenjör på Vägverkets Linköpingskontor.

I Sörmland har de skyltansvariga börjat med en ny metod för att komma till rätta med problemet. De hugger hål i plåten med yxa för minska skyltarnas attraktionsvärde. Och på Västkusten använder sig kollegerna av borr för samma ändamål.

Stort antal

-- Vi har inte börjat med det här än. I stället har vi tagit bort alla permanenta skyltar och placerar bara ut dem under några få veckor på platser där älg har siktats. Men de tillfälliga skyltarna försvinner också.

Hur omfattande svinnet är har Mats Rydell ingen aning om, mer än att det är ett stort antal varje år.

Robert Sommens är arbetsledare på NCC Norrköping, som monterar skyltar i Linköping, Norrköping och Söderköping för Vägverkets räkning.

-- Just älgskyltar har vi inte på mer än ett par ställen, men ändå försvinner det säkert ett tiotal varje år, säger Robert Sommens.

-- Skyltar är dyra grejer. Med montering går de säkert på 3 000 -- 4 000 kronor styck.

Han berättar att NCC har gjort en hel del brainstorming för att hindra tjuveriet. Bland annat har de provat att såga bort skruvhuvudena så att det inte ska finnas något att få fäste med ett verktyg.

Ortsnamnskyltar

-- Det hjälpte föga. Vi har även funderat på kleta in skyltarna med konsistensfett för att göra dem kladdiga och äckliga, men frågan är om ens det skulle räcka.

Älgskyltar som försvinner är långt ifrån det enda bekymret.

-- Ortsnamnsskyltar är också populära att plocka med sig. Nu senast hade det försvunnit en i Kimstad. Det var väl kanske någon som hette Kim som tog den, säger Robert Sommens något uppgivet.