Det var i slutet av augusti som 25-årige argentinske medborgaren Åke Gunnar Sundman, sedan ett år boende i Linköping, fick nej från migrationsverket på sin ansökan om att få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

? Jag förstår inte varför. Min pappa som bor i Argentina är svensk medborgare och hela släkten på hans sida bor i Sverige. Jag kan också få jobb på en kusins företag, och jag känner mig mer hemma här än i Argentina, säger Åke Sundman till Corren.

Men han har fått avslag, ett avslag som grundar sig på att han sägs ha starkare anknytning till Argentina där han har far, mor och en syster. Det sägs också att han inte pratar svenska.

Socialdemokratiske riksdagsledamoten Alexander Gabelic har satt sig in i Sundmans fall, och även träffat honom.

? Han pratade svenska med mig. Vad jag tycker är tråkigt är att det inte finns större tydlighet i utlänningslagen beträffande anknytningen till Sverige. Man borde titta på det här och förtydliga.

Gabelic har därför skrivit till migrationsminister Tobias Billström och efterfrågar en större tydlighet i utlänningslagen beträffande frågan om svenskt ursprung.

Alexander Gabelic undrar:

"Är svenskt ursprung till exempel att en av föräldrarna innehar svenskt medborgarskap, att man har stor släkt i Sverige, att man kan tala svenska språket och att ha bott i Sverige under ett års tid och under den perioden blivit väl förankrad i svenskt samhällsliv och gemenskap?"

Han tycker att det råder oklarhet i utlänningslagen och vill att Tobias Billström ska göra något.

"Vad avser statsrådet att ta för initiativ för att klargöra vad "svenskt ursprung" betyder i utlänningslagen?"

Om Gabelic fråga hjälper Åke Sundman återstår att se.