Motståndet mot projektet har kommit bland annat via en grupp som kallas Aktion Rädda Vättern. Gruppen befarar att en framtida gruvdrift kan förstöra Vättern som inte bara är viktig ur miljösynvinkel utan att också är en stor dricksvattentäkt.

Bolaget har tillbakavisat kritiken.