Något måste göras, enligt Livsmedelsverket, som ändå uppmanar oss att fortsätta äta fisk.

Giftinnehållet framgår av stickprov på fisk från nio olika länder som Svenska Naturskyddsföreningen står bakom, rapporterar Ekot.

I norsk lax och sill från Nordsjön hittades rester av bromerat flamskyddsmedel, som kan påverka människors hormonsystem. Andra ämnen som återfanns var DDT, PCB och kadmium.

Halterna av bromerade flamskyddsmedel var högst i storröding, lax, sill och gråsej. De låg 2-6 gånger högre än det gränsvärde som föreslagits gälla inom EU men ännu inte fastslagits i ett politiskt beslut.

SNF-ordföranden Mikael Karlsson är förvånad över att halterna av bromerade flamskyddsmedel i den Nordsjöfisk man tagit stickprov på låg högt över EU:s föreslagna gränsvärde.

Enligt Karlsson visar undersökningen att det finns upplagring av miljögifter i Nordsjöfisk som konsumeras i Sverige, men som det inte finns några kostrekommendationer eller någon kontinuerlig miljöövervakning för.

Tydligast sticker storröding från Vättern ut i rapporten. I samtliga fall förutom kadmium är gifthalterna högst i vätternrödingen. Men den skiljer sig från andra matfiskar genom att dess giftinnehåll redan är känt, samtidigt som den är relativt marginell som matfisk. Livsmedelsverket har utfärdat speciella kostråd för Vätterns röding.

Enligt Karlsson tar nuvarande gränsvärden för olika miljögifter inte hänsyn till effekterna om fler farliga ämnen kombineras, den så kallade cocktaileffekten.

Men hon håller inte med Mikael Karlsson, som sagt att han inte skulle vilja ge sina barn av de fisksorter som ingått i undersökningen.

Hon tycker dock att man ska se till att variera sin fiskkonsumtion - både för miljöns skull och för hälsan.

För bland annat norsk odlad lax visar undersökningen på höga halter av bromerade flamskyddsmedel.

TT: Men ser du ingen anledning till oro - även för den som bara köper odlad norsk lax?

Rapporten varnar även för de i dag ganska okända kombinationseffekter som kan uppstå när olika hormonstörande gifter samverkar.

Enligt Ankarberg håller Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) just nu på att ta fram metoder för hur man ska kunna testa och mäta dessa effekter.

Halten av DDT låg i vätternröding cirka fyra gånger högre än gränsvärdet. Det förbjudna miljögiftet hittades också i svensk lax och sill, men under gränsvärdet.