Snart ska en ny uppsättning politiska nämndemän ta plats i de svenska domstolarna. Och efter framgångarna i kommun- och landstingsvalen kommer antalet nämndemän, nominerade av SD, att stiga kraftigt.

Samtidigt pekar han på att det egentliga problemet är att det finns politiskt tillsatta domare, inte att de är Sverigedemokrater.

Men under det senaste året har ett antal skandaler avslöjats där SD-anslutna nämndemän uttryckt sig kränkande på internet. Och det är ett problem för rätten till en rättvis rättegång, anser Mårten Schultz.

Nämndemän deltar bland annat i Migrationsdomstolen avgöranden, något som också är problematiskt.