Det kasseras en stor mängd överblivna läkemedel varje år. Bara i fjol skickade Apoteket och Apotek Hjärtat 426 respektive 360 ton till förbränning. Det rör sig om utgångna mediciner och krämer som kunder lämnat in eller som blivit för gamla på apoteken eller i vården. Totalt kasseras omkring 1 500 ton överblivna läkemedel varje år och 250 av dessa slänger vi i soporna, enligt ett par år gamla siffror.

I och med att vi blir äldre och äldre så kommer den totala läkemedelsförbrukningen sannolikt att öka i framtiden och då kommer också mer läkemedelsrester ut i vattnet, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Höga halter

Detta kan leda till antibiotikaresistenta bakterier och högre hormonnivåer hos fiskar som riskerar att bli infertila, ett problem som redan finns i svenska vattendrag.

Vi är duktiga i Norden på att samla in överblivna läkemedel men vi vet att man i vissa länder hänvisar till att slänga dem hushållssoporna eller i värsta fall att spola ner dem i toaletten.
I exempelvis Indien, där man tillverkar läkemedelssubstanser, finns ett hot mot befolkningen med ökad antibiotikaresistens och höga halter av hormoner i vattendrag som påverkar både människor och djur, säger Annika Svedberg.

Lång hållbarhet

Det finns många orsaker till att läkemedel, som egentligen har ganska lång hållbarhet, passerar utgångsdatum. Huvudvärken kan ha försvunnit varför den förskrivna medicinen blir liggande, förpackningen är utköpt när läkaren kanske byter behandlingsstrategi eller så uppstår plötsligt otrevliga biverkningar.

Läkemedelsverkets rekommendationer är tydliga: kasta inte läkemedel i hushållssoporna och spola inte ner dem I toaletten samt respektera hållbarhetstider och utgångsdatum.

Det är klart att man kan ta en huvudvärkstablett den 3 april om utgångsdatum var sista mars, och det är klart att om det handlar om livsviktiga mediciner så är det bättre att ta en som är lite gammal än att inte ta någon alls, säger Magnus Rörby, utredare och apotekare på Läkemedelsverket.
Men generellt sett ska man hålla sig till den hållbarhetstid som står på.