I ett tal inför 1 200 partikamrater i Malmö radade Vänsterledaren Jonas Sjöstedt upp satsningar som partiets förhandlare lyckats få igenom i förhandlingarna med den rödgröna regeringen, till exempel fria preventivmedel för unga kvinnor upp till 20 år, avgiftsfria mammografiundersökningar och höjt underhållsstöd till ensamstående föräldrar.

Tvärt nej

Men på andra punkter har partiets förhandlare "kört huvudet i väggen", enligt Sjöstedt.

Regeringen har sagt tvärt nej när vi har krävt skatt på förmögenheter och arv. De vill inte ha den konflikten med högern, säger han och skickar en hälsning till statsminister Stefan Löfven (S):
Från och med nu ska vi vara betydligt tuffare. Det är dags att beskatta kapitalet.
Om det inte blir större investeringar, då kommer vi inte att klara målet om att få ner arbetslösheten. Där har regeringen ett val, man måste våga utmana högern, beskatta de absolut rikaste i samhället och göra de investeringar som gör att vi får ner arbetslösheten.

Enklare att få hjälp

Men Sjöstedt är nöjd med att budgeten innehåller en satsning på 280 miljoner kronor om året för att möta den psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna upp till och med 30 år mellan 2016-2019.

Det är den budgetreform som värmer mitt hjärta mest, säger Sjöstedt.
Samtidigt som vi vet att den psykiska ohälsan har ökat bland unga, och inte minst bland unga kvinnor, så vittnar väldigt många om att det är svårt att få hjälp. Vi ser ett behov av att det måste bli enklare att få hjälp.

Satsningen består av två delar: 130 miljoner kronor om året ska gå till ungdomsmottagningar för att kunna öka öppettider under helger och på sommaren och anställa fler psykologer och kuratorer. 150 miljoner om året ska gå till att stimulera nya initiativ, till exempel självinläggningsmottagningar där unga själva kan lägga in sig för kortare tid när livet krisar.

Exakt hur pengarna ska användas kommer att variera på olika platser. Det ska styras av hur behoven ser ut lokalt och var resurserna gör bäst nytta.