Hon ansvarar för undersökningen, där Livsmedelsverket har granskat mängden polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i ny mat samt i mat som sparats i tio år. Resultaten visar att mängden PAH, varav flera är cancerframkallande, har minskat kraftigt på tio år - bland annat det farliga kolvätet bensapyren.

I dag beräknas intaget av bensapyren till cirka 50 nanogram per person och dag, mot uppskattningsvis 75 nanogram för tio år sedan, säger Abramsson Zetterberg.

Hon nämner också att lika avancerade analysmetoder använts på den nya som på den tio år gamla maten, vilket gör resultaten mer tillförlitliga.

PAH bildas när organiskt material brinner, exempelvis i landets grillar på somrarna. Konsumenterna har svårare att påverka vad som finns i köpt mat - men de kan undvika att grilla på öppna lågor eller låta olja eller marinad rinna ner i glöden, påpekar Abramsson Zetterberg.