Det är nu sex år sedan regeringen stramade åt sjukreglerna och införde en maxgräns för hur många dagar en person kan få sjukpenning. Över 83 000 personer har sedan dess "utförsäkrats" - det vill säga nått den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen och inte ansetts ha rätt till fortsatt ersättning från Försäkringskassan.

Kommer tillbaka

Första gången personer fick lämna sjukförsäkringen en andra gång var 2012, då rörde det sig om 2 600 personer. Till och med april i år har siffran stigit till totalt nästan 7 800 personer och ytterligare drygt 1 600 väntas gå samma väg innan året är slut, enligt Försäkringskassans prognos.

Men fortfarande är det få som blir friska och får jobb, cirka 75 procent sjukskrivs i stället på nytt.

Analyser visar också att många så småningom blir sjukskrivna för gott. Av samtliga i den grupp som allra först utförsäkrades hade totalt cirka 40 procent beviljats sjukersättning (tidigare förtidspension) efter fyra år. Andelen stiger i de grupper som utförsäkrats senare.

Ökade kostnader

Till stor del rör det sig om personer som tidigare var beviljade den tidsbegränsade formen av sjukersättning, och som bollats runt mellan olika arbetslivs- och rehabiliteringsprogram - utan resultat.

Lisbeth Forsberg, som i dag har sjukersättning, efterlyser ett helt annat system för att komma tillrätta med sjukskrivningarna.