Loftsäng, kök, matplats och toalett - på blott tio kvadratmeter. I Lund har det byggts 22 kompaktlägenheter för studenter med en månadshyra på 2 500 kronor.

Egentligen är det inte tillåtet att bygga så här små lägenheter i Sverige, men eftersom det är ett försöksprojekt har dispens beviljats.

I några större lägenheter kan upp till fyra personer bo, men månadskostnaden per person är densamma som i de minsta lyorna.

För att hålla nere energiförbrukningen finns det solpaneler på taken och värmeväxlare.