Två vargar från reviret Åmot/Ockelbo ska få skjutas i skyddsjakt, har länsstyrelsen i Gävleborg beslutat. Djuren har i jakten efter rådjur sökt sig för nära bebyggda områden, skriver länsstyrelsen.

"Vargarna påverkar de människor som bor i området bland annat genom att de tvingats anpassa beteendet och undvika att vistas ute i skog och mark, inte nyttja skidspår, hålla husdjuren inne och inte låta barnen gå ensamma till dagis", skriver länsstyrelsen.

Den uppger också att vargarnas beteende "riskerar att befästas och förstärkas" och att djuren setts oftare och har blivit mer oskygga. Många människor påverkas och alternativa lösningar saknas, enligt länsstyrelsen.

Jakten får ske mellan den 23 mars och den 20 april i ett angivet område och måste föregås av observationer eller spår nära eller i tätbebyggt område.