Regeringen har tillsatt en utredning för forsknings- och utvecklingsverksamhet på försvarsområdet. Särskild utredare blir tidigare försvarsministern och talmannen Björn von Sydow.

Utredningen, som tar hänsyn till årets försvarspolitiska proposition, ska bland annat lämna förslag på omfattningen och utförandet av forsknings- och utvecklingsverksamheten på försvarsområdet samt föreslå hur dess finansiering bör organiseras.

Björn von Sydow är för närvarande riksdagsledamot och vice ordförande i konstitutionsutskottet. Utredningen ska redovisas senast i december 2016.