Det senaste året har bostadspriserna i Östergötland stått ganska stilla, eller till och med sjunkit något. Men tittar man på den senaste tioårsperioden har det skett en enorm prisstegring. Det visar statistik som Svensk Fastighetsförmedling tagit fram med hjälp av Svensk Mäklarstatistik.

Procentuellt sett har bostadsrätterna stigit mest i Motala – hela 319 procent – medan Åtvidaberg toppar listan över villapriser med en ökning på 82 procent (se faktaruta).

Räknar man i kronor är dock prisstegringarna ungefär dubbelt så stora i Linköping. Villorna har där gått upp med drygt 1,4 miljoner kronor på tio år. Ungefär lika stor är prisstegringen på en bostadsrätt på 70 kvadratmeter.

De som köpte sin villa eller bostadsrätt i Linköping för tio år sedan och väljer att sälja nu har därmed gjort en vinst på 12 000 kronor i månaden – eller 400 kronor om dagen. Även om man räknar in driftkostnader, inflation och vinstskatt innebär det att de inte bara bott gratis, utan till och med tjänat pengar på sitt boende.

– Bostadspriserna stiger mer än livsmedelspriserna i väldigt många länder, men inte så här mycket. Det är en osund prisutveckling som visar att vi har strukturella problem i det här landet, säger John Flood, fastighetsmäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Linköping.

Flood pekar på höga byggkostnader och att det byggts för lite bostäder under många år. Utbudet har inte kunnat matcha efterfrågan. Rörligheten på bostadsmarknaden är också för dålig.

– Det finns många äldre som bor kvar i sin villa trots att de känner att den är för stor. Vi skulle behöva öka incitamenten för att flytta så att unga familjer kan flytta in. Vinstskatten borde sänkas för alla som bott i till exempel minst två år i sin bostad, föreslår John Flood.

Kraven på amortering och 15 procents insats gör att många unga har svårt att komma in på bostadsmarknaden.

– Det är bra med amortering och insats, men man borde sänka kraven för unga. Annars kommer det att bli färre och färre som har möjlighet att flytta hemifrån.

Riksbanken har förvarnat om räntehöjningar, men John Flood tror inte att det kommer påverka bostadspriserna särskilt mycket.

– Jag bedömer att bostadsräntorna kommer att stiga med max två procent under den här cykeln. Europa tål inte en högre ränta än så. Och då har vi fortfarande en låg räntenivå, historiskt sett.