För den som är nödig och på resande fot kan det vara långt mellan rastplatser med toalett.

– Med en toalett på rastplatsen vid Håckla skulle de som reser slippa uträtta sina behov i naturen och på parkeringsplatser, sa Bertil Jonsson (politiskt obunden i fullmäktige).

Han fick svar från Lars-Åke Bergstrand (S):

– Det är inte kommunens sak.

Ämnet kom att debatteras i samband med att fullmäktige skulle besvara ett medborgarförslag. Bakom förslaget om ökad service för besökare i Åtvidaberg står Åtvidabergs turistföretagare.

De har bland annat önskat en ordentlig rastplats vid Håckla utmed riksväg 35 och föreslår att platsen byggs ut med toalett, bord, bänkar, kanske med en lekskulptur från Åtvidabergsföretaget Rodeco.

I kommunens utredning fick förslaget inget gehör. Anna-Lena Grusell, verksamhetschef med ansvar bland annat för turismen skriver: ” En rastplats såsom förslagsställaren beskriver är i dagsläget ingen prioriterad fråga för kommunen”. Hon hänvisar också till att behovet av servicepunkter utmed det nationella vägnätet hanteras av Trafikverket.

Joakim Magnusson (C) hade ett eget yrkande och motiverade med att en utbyggd rastplats skulle ge bilister en bättre upplevelse av Åtvidaberg.

– Det finns alla möjligheter för kommunen att trycka på Trafikverket och att göra något i samförstånd, manade han och fick stöd från Anders Byström (L) och Bertil Jonsson.

Lars-Åke Bergstrand höll med om att en toalett ”vore trevligt”, men menade att det blir ”oerhört dyrt” att dra ledningar till platsen. Han hade ytterligare argument:

– Vi har en toalett på torget i Åtvidaberg och vill gärna dra in folket till Åtvidaberg istället för att de ska stanna vid stora vägen.

Åtvidabergs Turistföretagare hade även synpunkter på informationstavlor, skyltning och bemanning av turistbyrån. Fullmäktige svarade att arbete med informationstavlor och skyltning pågår.

Det finns ett förslag till ny skyltplan till allmänna mål i Åtvidabergs tätort. I förslaget, som ska behandlas politiskt under nästa år, ingår bland annat skyltning till centrum, turistinformation och vårdcentral.

Turistinformationen kommer förstärkas genom samorganisering med nya biblioteket.