Det var den 23 augusti förra året som polisen kontrollerade den aktuella A-traktorn. Enligt den tekniska dokumentationen skulle fordonet gå i högst 27,7 kilometer i timmen. När polisen vid två tillfällen mätte hastigheten visade det sig dock att A-traktorn gick betydligt fortare än så. Vid det ena tillfället uppmättes hastigheten till 75 kilometer i timmen. Vi det andra tillfället uppmättes hastigheten till 86 kilometer i timmen.

Linköpings tingsrätt har nu dömt tonårspojken för olovlig körning. Straffet blev 30 dagsböter på sammanlagt 1 500 kronor. Pojkens mor döms för tillåtande av olovlig körning. Hennes straff blev 30 dagsböter på sammanlagt 6 600 kronor. Enligt domstolen agerade kvinnan oaktsamt när hon tillät sin son, som saknar körkortsbehörighet, att köra fordonet.