Som vi har berättat tidigare så har samtliga gruppledare inom de fyra partier som styrt regionen i koalition den gångna mandatperioden klivit av sina uppdrag. Socialdemokraternas valberedning föreslår nu en helt ny grupp som ska sitta på ledarposterna den kommande mandatperioden.

Det blir ett lag som står för "såväl erfarenhet som förnyelse” meddelar partiets valberedning i ett pressmeddelande.

Regionstyrelsens ordförandepost går till Kaisa Karro från Norrköping som tidigare varit ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Artikelbild

| Thorbjörn Holmqvist, Motala, blir ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Det känns hedrande och spännande, säger hon. Regionen har en bra medicinsk kvalité och en bra vård men vi står inför stora utmaningar de kommande åren. Därför är det uppdrag som förpliktigar.

Hon ser stora fördelar med att tidigare ha varit ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden eftersom nämnden ansvarar för regionens största ansvarsområde.

– Det är i sjukvården den största ekonomin finns och även där de flesta östgötarna använder sig av regionen. Det är många fördelar att man kan ta med sig en sjukvårdserfarenhet in i styrelsen som är mer en ägar- och produktionsstyrelse.

Oppositionen har tidigare riktat kritik mot att det saknas en dialog mellan nämnd och styrelse. Det resulterade i en motion där regionfullmäktige uppmanades att ta beslut om ett tätare samarbete som sedan avslogs.

Artikelbild

| Mattias Geving, Valdemarsvik, tar rollen som ordförande i regionfullmäktige.

– Vi kan nog prata mer med varandra. I juni antog vi den politiska organisationen och där har vi skrivit in att hälso- och sjukvårdsnämndens respektive regionstyrelsens presidium ska ses ungefär fyra gånger per år. I och med att jag suttit på båda stolarna så tror jag att jag kan se glappet lite tydligare.

Valberedningens övriga förslag till ledande poster är att utse Torbjörn Holmqvist från Motala till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden och Helena Balthammar från Linköping blir 1:e vice ordförande.

Artikelbild

| Eva Andersson, Norrköping, axlar ordförandeposten i regionutvecklingsnämnden.

I trafik- och samhällsplaneringsnämnden förelås Martin Tollén från Linköping bli 1:e vice ordförande.

I regionala utvecklingsnämnden föreslås Eva Andersson från Norrköping bli ordförande och Martin Tollén från Linköping 1:e vice ordförande.

Artikelbild

| Martin Tollén, Linköping, tar över rollen som ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden.

I regionfullmäktige föreslås Mattias Geving från Valdemarsvik bli ordförande.

Partiets medlemmar ska ta ställning till förslaget på partiets valkonferens i Finspång lördagen den 27 oktober.