– Möjligheten att pendla till jobbet en förutsättning för en levande landsbygd, säger Lina Bjerke, regionalekonom verksam vid Internationella handelshögskolan i Jönköping och uppvuxen i Linköping. Hon deltog i en paneldebatt kring Gabe Klein framförande på Transportforum. Han är trafik- och stadsplanerare i Washington D.C och Chicago och var mötets huvudtalare under rubriken "How to get shit done". En passande rubrik för en man som lyckats få till en förändring av stadsmiljö och resande i två av USA:s mångmiljonstäder. Att få dess invånare att lämna den så omhuldade bilen för att cykla och åka kollektivt är naturligtvis en bedrift.

Hans fokus är omställning mot långsiktigt hållbara livsmiljöer i städer – och det snabbt. Hur invånarna på den amerikanska landsbygden bor och tar sig fram är dock inte viktigt anser han.

– Vi behöver inte förändra landsbygdsbefolkningens livsstil, de är så få. Men de som vill bo på landet får själva betala vad det kostar att bo där.

Artikelbild

| Farligt. Polariseringen mellan stad och land ökar och det är farligt, säger Lina Bjerke.

Detta är ett farligt sätt att tänka, menar Lina Bjerke.

– Polariseringen mellan stad och landsbygd ökar redan. Det är viktigt att lyssna på landsbygdens invånare. Det är superviktigt. Missnöjda människor röstar på SD, Trump och Brexit.

Hon var den enda i panelen som förde landsbygdens talan.

– Jag känner mig lite som ett svart får, sa hon.

Artikelbild

| Urban. Gabe Klein skapar med politiskt stöd hållbarare miljöer i mångmiljonstäder, men anser inte att samhället ska betala för att folk vill bo på landet.

I Sverige finns en bred politisk enighet om att hela landet ska leva.

– Det framkommer inte minst i den parlamentariska landsbygdskommittens betänkande som lades fram i förra veckan. Bland annat föreslås stora insatser för tjugotre glesbygdskommuner där ungefär en procent av befolkningen bor. Där finns också en rad andra förslag till insatser, säger Lina Bjerke.

Artikelbild

| Hållbart. Att cykla är ett miljömässigt hållbart sätt att ta sig fram är troligen budskapet i denna installation på Transportforum i Linköping.

Men det saknas en tydlig argumentation kring varför det är så viktigt att hålla landsbygden vid liv anser hon. Många vet inte vad landsbygden betyder för städerna.

– Städerna klarar sig inte utan landsbygden. Produktion av livsmedel och fossilfria drivmedel sker på landsbygden. Där finns den storskaliga produktionen och städerna är helt beroende av energi som produceras på landsbygden. På landet är dessutom turismen en stor näring.

Inte minst den som stadsborna står för när de vallfärdar till landet på semester.

.

Hon menar att en fungerande infrastruktur på landsbygden är ett måste om hela Sverige ska leva. Och då handlar det inte bara om bredband.

– Digitalisering löser inte behovet av att mötas.

Därför konstaterar hon också lite dystert att hon inte hittat en programpunkt under Transportforum som hölls i Linköping under veckan, som fokuserade på framtidens transporter på landsbygden.

– Vi behöver landsbygden och vår forskning visar att det viktiga för människor som flyttar ut på landet är skönheten, lugnet och möjligheten att pendla. Om vi vill ha en levande landsbygd så får transporterna lov att kosta. Att få till en fungerande kollektivtrafik är bara en pengafråga, säger hon.