De här relieferna i bränd lera ger ett intryck av tyngd, men också av obehindrad självklarhet. Som regel är de en knapp meter höga eller breda och någon decimeter på djupet. Det har alltså krävts ganska rejäla kvantiteter med lera. Konstnären har knådat, byggt på, format, färglagt och glaserat under intryck och visioner från naturen eller från de mönster som själva jordytan kan visa upp.

Den effekt som slutligen uppnås, med bland annat en markant reliefverkan, är anslående. Objekten är vackra, kraftfulla och har en tilltalande färgsättning och lyster. De verkar gömma hemligheter, hålla inne med frågor som det är upp till var och en att försöka lirka fram. Men vill man inte ägna sig åt det, kan man bara lugnt konstatera att de finns inbakade i skulpturerna.

Den lätt krackelerade glasyren gör att varje objekt får något icke tidsbundet över sig. Verken förmedlar också en känsla av rörelse, både en mycket långsam och en som är mer knuten till ögonblicket. I "Regn över Tofoku-ji" är minnet av ett grönskimrande, mäktigt regn som förevigat i sten.