Varningen gick ut 12.33 på torsdagen och enligt trafikverket bedöms trafiken påverkas fram till klockan 13.25

Uppdatering klockan 13:54: Trafiken påverkas inte längre av händelsen.