Här listar vi fem vanliga fallgropar:

1. Ta ut dagar på rätt sätt

Före barnet fyllt ett år kan du ta ut föräldradagar som du vill. Men efter första året måste du ta ut fem dagar i veckan, om du ska vara helt föräldraledig från ditt arbete, annars mister du din SGI (sjukpenninggrundande inkomst). SGI-beloppet är viktigt eftersom det också styr hur mycket pengar du får om du exempelvis blir sjuk.

Om du själv blir sjuk kanske du inte får någon sjukpenning om du gjort fel, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

2. Ledig utan ersättning – en ekonomisk fälla

Många, framför allt kvinnor, tar ut föräldraledighet utan att ta ut föräldrapenning. Exempelvis att man bara tar ut tre dagar i veckan fast man är ledig samtliga sju. Det innebär att man kan vara ledig längre, men får också ekonomiska konsekvenser.

Det påverkar ekonomin direkt när man är hemma utan någon ersättning alls, men även på sikt saker som löneutveckling, karriärmöjligheter och pension, säger Niklas Löfgren.

3. Håll koll på "snabbhetspremien"

Blir en kvinna snabbt gravid igen, innan första barnet blivit ett år och nio månader, får föräldrarna behålla den tidigare föräldrapenningsnivån. Lyckas man inte, eller vill inte, bli gravid igen så snabbt riskerar man en lägre SGI, eftersom många föräldrar går ner i deltid efter det att första barnet kommit.

Det är en sådan sak som är krånglig och som man måste hålla reda på, kommenterar Niklas Löfgren.

4. Se upp så att inte dagar brinner inne

Många har svårt att förstå syftet med lägstanivådagarna och det är också de dagarna som oftast "brinner inne", det vill säga försvinner utan att föräldrarna hunnit ta ut dem.

Konstruktionen är klurig. En gång i tiden hette de garantidagar, vilket bättre speglade vad de var tänkta för – att garantera en rätt att vara ledig från arbetsgivaren, snarare än att man ska klara av att leva på dem, säger Niklas Löfgren.

5. Höstbarn behåller dagarna in i andra klass

Beroende på när barnet fyller år får du ta ut föräldradagar olika länge.

För barn födda före 2014 kan du ta ut föräldrapenning fram till att det att barnet slutar första klass. Men fyller barnet på hösten kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag när barnet fyller 8 år.

För barn födda efter den 1 januari 2014 kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år, eller när barnet slutar femman. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan föräldrarna bara spara 96 dagar sammanlagt.