En underentreprenör till Trafikverket högröjde det som kallas "det fria rummet" kring vägsträckan 1120 utanför Tjällmo tätort. Entreprenören tog beslutet att kapa grenarna på Marianne Gullbys två 100-åriga kastanjeträd som är början på hennes gårdsallé.

– Det är hemskt. Jag är så ledsen över det här. Jag är inte säker på att träden klarar sig. Och i min mening har de beskurit alldeles för långt in på min tomt, träden och deras grenar var långt från vägen. 

Marianne säger att hon har vårdat de båda kastanjeträden ömt, hon har bland annat betalat dyra pengar för att få dom beskurna av en arborist. 

Artikelbild

| Öppna snittytor efter högröjningen av de båda 100 åriga kastanjeträden. Marianne Gullby är orolig för att träden inte kommer att klarar sig.

Vi har varit i kontakt med entreprenören Svevia som ansvarar för väghållningen på sträckan. De meddelar att ”det fria rummet” är sådant som inkräktar på vägområdet, fem meter upp i luften och en meter åt sidan från vägen oavsett årstid.

Vägområdet sträcker sig längre in än en meter vilket innebär att Trafikverket har rätt att beskära träd och buskar som bedöms kunna påverka sikt och framkomlighet. Enligt Svevia måste det exempelvis tas lite extra hänsyn till att blötsnö kan tynga ner trädgrenar så de inkräktar på vägområdet. Trots att de vid torr väderlek kanske inte gör det. 

Marianne beklagar att ingen information gått ut innan arbetet utfördes till de berörda längs med vägen . 

– Det hade känts så mycket bättre om någon kommunicerat med mig innan så jag fått en chans att kontakta ansvariga. 

Artikelbild

| -I min mening har de beskurit alldeles för långt in på min tomt, träden och deras grenar var långt från vägen,menar Marianne Gullby.

Trafikverket förklarar via presskommunikatör Alexandra Elias att de har som rutin att kontakta och informera tomtägare om åtgärder, samt ge möjlighet för tomtägaren att själv åtgärda problemet, när arbete ska utföras på eller i anslutning till uppenbar tomtmark. 

– Om man som privatperson känner sig missnöjd med något, eller vill göra en skadeståndsansökan, finns ett formulär på vår hemsida som man fyller i och sedan tar våra jurister ställning i saken. 

Artikelbild

| I området utanför Tjällmo längs väg 1120, lämnades ris kvar vid och på vägen över natten.

Vidare säger hon att det är svårt att yttra sig i det enskilda fallet utan att titta närmare på vad det är som har hänt och huruvida det faktiskt framkommer brister i arbetet. 

– Det är först när en anmälan kommer in till oss som vi kan se om vi har brustit i rutinerna och eventuella följdåtgärder. Vi är tacksamma för den återkoppling vi får från enskilda individer dels för att de är våra ögon utåt, dels för att vi ska kunna bli bättre.

Artikelbild

| I området utanför Tjällmo längs väg 1120, lämnades ris kvar vid och på vägen över natten.

Marianne tycker även att det var en risk hur företaget lämnade kvar det ris som kapats på vägområdet till dagen efter då det samlades in. 

– Stora grenar låg på vägen, när det blev mörkt kunde en olycka lätt ha skett. 

Artikelbild

| I området utanför Tjällmo längs väg 1120, lämnades ris kvar vid och på vägen över natten. -Stora grenar låg på vägen, när det blev mörkt kunde en olycka lätt ha skett,spekulerar Marianne.

Enligt Alexandra Elias på Trfikverket ligger riset kvar så länge arbetet fortgår och plockas sedan bort. Riset ska placeras i dike eller vägrenen inte på själva vägen. 

– Jag kan inte uttala mig om hur det såg eller ser ut i det aktuella området.