Under lördagen pågick innovationseventet ”Global impact jam” för fullt i Sankt Kors lokaler i Vallastaden. Bakom konceptet står Science park Mjärdevi . 20 specialrekryterade personer med vitt skilda kompetenser – allt från affärsutveckling till teknik – var på plats för att under helgen lösa problemet med att rekrytera fler kvinnor till teknikföretag. Det är Niradynamics som har beställt och som till stor del finansierar själva uppgiften.

– Det är ett bra koncept som ger oss som företag nya, fräscha idéer från människor med andra kompetenser än oss själva, säger Predrag Pucar, vd på Niradynamics.

Läs mer: Nu ska Mjärdevi lösa globalt problem

Artikelbild

| Predrag Pucar, vd på Nira dynamics, var förväntansfull inför vilka lösningar som skulle presenteras av gruppen i "Global impact jam".

Under lördagen skaffade sig teamet förståelse för problemet för att sedan individuellt tänka och skissa på lösningar.

– Nu ska vi välja vilka lösningar vi vill gå vidare med. Det är kul att vi alla har så brokiga bakgrunder, säger deltagaren Sandra Viktor, som till vardags arbetar som miljösamordnare på kommunen.

På söndag eftermiddag ska teamet tillsammans med Nira Dynamics slutligen bestämma vilken lösning som företaget ska implementera.

– Lösningen skulle till exempel kunna vara en ny strategi för hur vi ska kommunicera för att rekrytera kvinnor eller duktiga människor från Pakistan. Hur vi ska gå till väga, och vilken bild av varumärket som vi bör kommunciera, säger Predrag Pucar.