Kursen, som är ett samarbete med Vadstena guideförening, startade i november 2017.

Utbildningen är unik i sitt slag och syftar till att lära ut teknikerna som yrket kräver.

Anna Eklundh Jonsson, representant från guideföreningen, tycker att sådana här kurser har hamnat i skymundan på sistone:

– Behovet av guider är stort – så därför kändes det naturligt att köra i gång, säger hon.

Ambitionen är att göra deltagarna till fullfjädrade guider.

Utbildningen handlar i grunden om att lära sig själva hantverket.

– Kursen hålls på halvfart så den går bra att kombinera med andra studier och arbeten, säger Anna Eklundh Jonsson.

I samband med knyppeldagen fick deltagarna guida varandra på stan.

– Det gick jättebra. Det kändes fantastiskt att gå där bland alla människor, säger Anna Eklundh Jonsson.

Senare i höst kommer en ny grupp att utbildas till guider.

– Det här är ett framtidsjobb. Fem stycken i klassen har redan fått jobb. Det behövs verkligen nya guider i Östergötland, säger Anna Eklundh Jonsson.