Socialdemokraterna och Moderaterna har tillsammans med Miljöpartiet utgjort den politiska majoriteten i Vadstena kommun sedan sommaren 2017. Samarbetet har fungerat väl och grundsynen i flera politiska sakfrågor har varit gemensam. Därför har S och M nu beslutat att fortsätta det politiska samarbetet i majoritet även under den kommande mandatperioden.

Moderaterna och Socialdemokraterna har format en grund för fortsatta samarbete och presenterar redan nu en plan med fem målsättningar inför 2018-2022.

– Bostadsbyggandet ska fortsätta, säger Peter Karlsson (M).

Artikelbild

| Peter Karlsson (M)

Byggande ska fortsätta utifrån behov och efterfrågan den kommande mandatperioden.

– Ska vi få hit folk måste de ha någonstans att bo, säger Anders Hedeborg (S).

Målsättningen är att Vadstena ska ha 8000 invånare år 2022/2023.

– Det är inte en pessimistisk syn, säger Arne Sjöberg (M).

Siffrorna grundar sig på beräknad byggtakt och befolkningsprognoser från Statistiska Centralbyrån.

De båda partierna är också överens om att satsningar ska göras på kvalitet i förskola och skola.

I nuläget finns ingen skolskjuts för gymnasieelever som bor på landsbygden och ska ta sig till kollektivtrafik från Vadstena centralort och vidare till de orter där de går i skolan.

– Det måste vi lösa så att de har en möjlighet att komma in till Vadstena, säger Peter Karlsson.

I första hand ska de inleda diskussioner med Östgötatrafiken om hur det ska lösas.

– Löser man det inte den vägen är vi beredda att lösa det själva i Vadstena kommun, säger Hedeborg.

Skyddet av dricksvattnet är ytterligare en fråga som partierna ska prioritera.

– Hur man hanterar Vätterns vatten är viktigt, säger Jenny Bytander (S).

De båda partierna har också enats om hur de tunga posterna ska fördelas. Moderaterna kommer att inneha posterna som ordförande i kommunstyrelsen, i kommunfullmäktige och i samhällsbyggnadsnämnden. Socialdemokraterna kommer att inneha ordförandeposterna i socialnämnden och i kultur- och utbildningsnämnden.

Trots att dessa båda jämnstora partier är överens om mycket kan de inte själva bilda majoritet.

– Åtta plus åtta blir bara sexton, säger Peter Karlsson.

För att få majoritet behövs minst två ytterligare mandat. Därför kommer de nu att inleda diskussioner med ett tredje parti som ska ingå i den politiska majoriteten.

– Miljöpartiet ligger nära till hands att vi tar upp en diskusson med, säger Arne Sjöberg.