Anders Agnemar (C) har lämnat i en motion med förslaget att det vid samtliga beslut som tas i Vadstena kommuns styrelser, nämnder och i kommunfullmäktige ska göras en bedömning ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Redan idag analyseras barnperspektivet i samband med alla kommunala beslut och Agnemar menar att även miljö- och hållbarhetsfrågorna förtjänar en systematisk och kontinuerlig uppmärksamhet.

Motionen var uppe vid senaste sammanträdet i kommunfullmäktige.

– Det hänsköts till kommunstyrelsen för beredning, säger kommunfullmäktiges ordförande Arne Sjöberg (M).

Ärendet kommer sedan tillbaka till kommunfullmäktige en gång till för ett slutligt beslut i frågan.