Under förra veckan fick kultur- och utbildningsnämnden flera positiva besked kring en rad bidragsansökningar man gjort tidigare under året. Det meddelades bland annat att Statens konstråd bidrar med 300 000 kronor som stöd till kompetenshöjning och för skapande av rutiner inom offentlig konst. Detta gör att kommunen bland annat kan säkerställa hanteringen för konstnärlig utsmyckning och gestaltning, men också utformningen av det så kallade Stråket. Det innebär även att kommunen kan genomföra ett konstprojekt i samma anda.

– Det är mycket glädjande att det arbete som vi målmedvetet de senaste åren bedrivit för att lyfta fram och sätta kulturfrågorna i fokus uppskattas och premieras så att vi även framöver kan fortsätta en framåtsyftande kulturinriktning, säger Göran Fältgren (S), ordförande i kultur- och utbildningsnämnden.

Några dagar tidigare beviljade Kulturrådet 600 000 kronor inom ramen för stärkta bibliotek.

– Vi sökte 605 000. Vid en per capita-utdelning hade vi landat på 140 000 kr så det är en mycket bra utdelning, berättarkultur- och fritidschef Maria Jönsson.

Kulturrådet har även beslutat att bidra med 300 000 kronor för kulturskolans utvecklingsarbete, en höjning med 50 000 kronor jämfört med de två senaste åren. Detta samtidigt som många andra kommuner fått en sänkning av samma bidrag.

Vadstena kommun har även fått pengar från Tillväxtverket. Det rör sig om drygt sex miljoner att dela med Motala, Mjölby och Ödeshög, pengar som ska gå till jobbskapande åtgärden de närmaste tre åren. Kostnaden för medfinansiering handlar om 251 000 kr för Vadstena.

– Kanonkul och oerhört bra för arbetet med nyanlända och långtidsarbetslösa, säger Magnus Carlsson, arbetsmarknadschef.