Brandvärnet har under året assisterat ambulans vid en trafikolycka och vid en fallolycka. I höstas var de var ute på brand i silo. De har fått åka på ett antal automatlarm och i somras orsakade åskan en gräsbrand de fick rycka ut och släcka.

– Vi är 14 brandmän och det funkar så att vi har en larmdosa så larmet går ut till alla, säger Ove Karlsson.

De har inte traditionell jour utan de som kan åker på larmet.

Verksamheten är beroende av sponsorbidrag som ska täcka de första två timmarna ersättning till brandmännen som ryckt ut. Tiden efter två timmar ersätts av Räddningstjänsten.

Pengar behövs också till underhåll av bilar, bränsle och inköp av utrustning.