I september inkom en rapport till kommunen om brister i utförandet av insatser inom hemtjänsten. Rapporten rör en brukare i hemtjänsten som enligt rapporten inte fått det stöd hon behöver i samband med inköp av matvaror varje vecka. Stöd är beviljat för att personal ska följa med i taxin vid inköpen och därefter bära och plocka in varorna.

I utredningen har det framkommit att brukaren själv i vissa fall valt att utföra uppgifter som det finns bistånd för och tackat nej till hjälp i strävan efter att själv vara så aktiv som hälsotillståndet medger.

Händelsen bedöms därför inte vara ett missförhållande eller ha fått några konsekvenser för brukaren.