Vadstena Fastighets AB lämnade i början av september in ansökan om bygglov för att uppföra de två byggnader som ska bli Vadstenas första trygghetsboende. Byggnaderna ska innehålla sammanlagt 30 bostäder och är tänkta att uppföras i fyra plan.

Bygglovsansökan var uppe som ett av ärendena vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde.

– Nämnden var positiv till det och beviljade bygglovet. Det ser vi fram emot, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Dessie Forsén (S).

I det beviljade bygglovet definieras byggnaderna som bostäder.

– Att vi kallar det trygghetsboende är för att vi vill att det ska inrymma det sedan, säger hon.