Idén om att göra om AQ-hallen till sporthall fick företrädare för idrottsföreningarna att se möjligheter till att lösa det stora problemet med lokaler för inomhusträning. Kommunen kallade i höstas till ett informationsmöte där föreningsrepresentanter bjöds in. Med hänvisning till att det skulle bli dyrt att bygga om och att omfattade undersökningar skulle behöva göras av både mark och industribyggnader lämnades besked om att AQ-hallen och tillhörande lokaler inte var lämpliga. Efter det framkom det via Herobi fastigheter, som äger hallen och övriga lokaler där AQ-Plast tidigare hade sin verksamhet, att flera undersökningar av byggnad och mark redan gjorts på deras bekostnad.

Nu föreslår Centerpartiet i en motion att kommunen ska göra en noggrann undersökning av förutsättningarna för att kunna använda AQ-hallen och tillhörande lokaler till idrotts, fritids- och näringslivsändamål.

– Jag tycker att det är viktigt att man kollar det här nu. Jag tror att det kan bli billigare att använda den här hallen än att bygga en helt ny, säger Anders Agnemar (C) som skrivit motionen.

Han påpekar att AQ-hallen bara är tio år gammal och att den är stor nog att rymma de flesta vanliga inomhusidrotterna som idrottsföreningarnas företrädare redan påpekat. Fastigheten inrymmer ytterligare mindre hallar, ett stort antal kontor och har stora parkeringsytor.

– Och om man kan använda den här hallen får man ju större ytor kvar på Cirkusplatsen till uteaktivitet och så, säger han.

Små hallar skulle kunna användas till andra idrotter och dans och kontorslokaler till föreningslokaler, skriver han.

– Så funderar jag på Kulturskolan, om den verkligen tillräckligt med lokaler. Det har jag tänkt ta reda på, men här menar jag att det finns olika typer av lokaler i fastigheten som jag tror skulle vara jättebra att använda till en sådan verksamhet.

Agnemar lyfter därtill fram att kommunen tidigare vid flera tillfällen ägt företagslokaler för att underlätta för nyföretagande och för inflyttning av företag från andra delar av landet.

Centerpartiet ser möjligheten att idrottsföreningar och andra föreningar skulle kunna använda en del av lokalerna och andra lokaler skulle kunna användas av lokala näringslivet.

Utifrån detta föreslår Centern en noggrann utredning av ekonomi och nyttan för idrotten, föreningarna och näringslivet i kommunen.