Anders Agnemar (C) föreslår i en motion att all personal inom äldreomsorgen i Vadstena varje år skulle besvara en personalenkät om läget och med möjligheter att lämna in förbättringsförslag.

Resultatet från enkäten ska sedan delges socialnämnden och kommunfullmäktige för att kunna fungera som underlag i Vadstena kommuns arbete med att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen både för personal och för vårdmottagare.