Kulturstipendiet är på 25 000 kr och delas ut av kultur- och utbildningsnämnden. Stipendiet delas i första hand ut till kommuninvånare som på något sätt berikat Vadstena kommuns kulturliv.

Vid val av stipendiat beaktas jämställdhet och mångfald och aspekter såsom etnicitet, funktionshinder, klass, kön, religion och sexualitet vägs in.

Kulturstipendiet kommer att delas ut vecka 10 då det är Kulturveckan.

Vill du nominera någon till kulturstipendiet? I så fall ska förslag till stipendiat skickas som brev eller elektroniskt post till kultur- och utbildningsnämnden. Nomineringarna måste vara insända senast den 31 januari 2018.