Det kan fortfarande finnas smitta kvar på markytan inom vaccinationsområdet i sådan omfattning att det skulle kunna orsaka nya fall av sjukdom ovaccinerade betesdjur. Bestämmelserna – enligt epizootilagen – gäller betesdjur som hålls i området runt Omberg mellan 1 maj och 30 september, hela tiden eller delar av perioden.

– Det är ett bra vaccin som ger djuren ett gott skydd tills dess att mängden smitta i omgivningen har minskat ännu mer. Vi har inte ändrat något i beslutet om vaccination som fattades efter utbrottet. Det kommer att gälla i ungefär 3–5 år, säger Maria Lundh på Jordbruksverket.

Vaccinationsområdet är bestämt beroende på bland annat var utbrotten skedde. Många av de berörda djurhållarna har redan kontaktats personligen. Men nu går Jordbruksverket ut med bred information till djurhållare i området.

Artikelbild

| Mjältbrand. Efter utbrottet av mjältbrand vid Omberg 2016 fortsätter vaccinationen. Jordbruksverket bedömer att de fortfarande finns risk för att betesdjur smittas.

Maria Lundh är noga med att det inte är farligt för människor att röra sig i området.

– Det är inte alls farligt. Betesdjuren rör sig precis vid markytan och äter stora mängder grödor. Dessutom är de mera känsliga för sjukdomen än vad människor är.

Även hästar och getter berörs av vaccinationsföreskrifterna. Men där är det frivilligt för ägaren att vaccinera. Däremot omfattas inte grisar av föreskrifterna. De rör sig inte fritt i samma utsträckning och de är mindre känsliga. Det är bara tillåtet att vaccinera mot mjältbrand efter beslut från Jordbruksverket som också kan stå för kostnaden. Det mycket information för djurhållarna kring vaccinationen. Exempelvis får djuren inte gå till slakt inom 42 dagar efter vaccination. Däremot påverkas inte komjölken.

– Vaccinet går inte över till mjölken, säger Maria Lundh.