En Vadstenabo har skrivit till Vadstena kommun eftersom hon anser att simhallens badtider på vardagar är väldigt dåliga. Hon skriver och undrar om man inte funderar på att ha öppet mera.

Vadstena kommuns kultur- och fritidschef svarat. På förmiddagarna är det simundervisning för skolorna och av den anledningen kan det inte vara öppet för allmänheten då.

Dessutom skulle mer tid för allmänheten innebära ytterligare behov av personal och det är inte möjligt utifrån de resurser som finns tillgängliga för simhallen.