– Vi har haft en besiktning. Det har varit en expert som har besiktat träden och han har dömt ut ett antal träd. Framför allt björkarna i övre hamnparken, säger driftsingenjör Mikael Lilja.

Totalt är det 16 träd som utgör en akut risk och ska fällas. Det är björkarna plus ett ytterligare träd som förra året tappade en gren rakt ner i en personbil som stod parkerad.

– De är dåliga helt enkelt. De är uppruttna, säger han och fortsätter:

Artikelbild

| Varningsskyltar fanns på plats.

– Träden är helt enkelt för gamla, de har ju en viss livslängd.

Även en person från länsstyrelsen har varit ute och bedömt träden i parken. Länsstyrelsen vill att en del av träden inte ska fällas jämns med marken så fyra av träden kommer att bli högstubbar.

Dåliga träd fälls och andra träd i parken säkerhetsbeskärs.

– Det måste man göra om det ska vistas folk där annars är det farligt. Det är enbart för säkerheten vi gör det här, säger han.

Artikelbild

| Här syns att björkarna är ruttna.

Trädens kronor ska reduceras för att minska vindfånget.

– Framför allt de grenar som bedöms som farliga och som kan ramla ner och skada både människor och egendom, säger han.

Artikelbild

| Björkarna ska kvistas också.

På tisdagen fällde och kvistade Carl-Johan Carmling och Joachim Larsson björkarna som ska bli flis.

– Det går bra. Träden står glest och det blåser inte. Men det gäller att vara uppmärksam så att folk inte är i vägen. Vi har satt upp skyltar vid ingångarna till gångvägarna, men vissa går rakt över gräsmattan, säger Joachim.

Artikelbild

| Parken får ett annat utseende.

Under onsdagen ska kronan på några träd kapas och högstubbar lämnas.

– För insekters och fåglars skull, förklarar han.