– De är som råttor med vingar, säger en tipsare.

Fåglar som skriker och river ut sopor ur papperskorgar upplevs av en del som ett stort problem.

Snart öppnar uteserveringarna för säsongen och fåglarna kan vara väldigt närgångna.

Artikelbild

Vadstena kommun brukar få samtal om störande fåglar under våren och sommaren.

Om kommunens miljöavdelning bedömer att fåglarna är en olägenhet kan de besluta om åtgärder, men enligt miljöbalken anses vilda fåglar normalt inte vara en olägenhet när de befinner sig på allmänna platser och i bostadsområden.

Miljöavdelningen på Vadstena kommun meddelar att skyddsjakt inte anses vara en lämplig lösning efter som flocken fylls på med nya individer allteftersom. Fåglar som upplever hot flyttar tillfälligt på sig, men kommer snart tillbaka igen. Råkan är dessutom en fridlyst fågel och då krävs särskilt tillstånd för skyddsjakt.

Om fåglarna inte är en olägenhet enligt miljöbalken men ändå upplevs som störande ligger ansvaret för att förhindra eventuella störningar hos fastighetsägaren.