Medborgarlöftet är en samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Utgångspunkt för medborgarlöftet är den lokala lägesbilden som tas fram genom statistik och dialog med medborgare och medarbetare och genom att ta tillvarata den kunskap som finns inom både Polismyndigheten och Vadstena kommun.

Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades om en förlängning av kommunens och polisens medborgarlöfte från 2018. Utifrån att det inte skett någon förändring när det gäller problembilden ska 2018 års löften gälla för 2019 också.

I medborgarlöftet för 2018 lovade polisen och kommunen att arbeta för att förbättra den upplevda tryggheten bland kommunens invånare och besökare. Rent konkret innebär det att kommunen, polisen och andra aktörer i samhället ska genomföra en trygghetsvandring med fokus på otrygga platser. Under året ska också fokus läggas på grannsamverkan och satsningar på information och utbildning ska göras för att starta upp nya samverkansområden både i tätorten och på landsbygden.

– Det här samarbetet har vi haft sedan polisens senaste omorganisation. Vanligtvis har vi ett årligt möte för att se hur brottsligheten utvecklas, säger Anders Hedeborg (S).

Varför har ni valt att fortsätta med det här?

– Det är viktigt med förebyggande arbete – ju tidigare, desto bättre.