– Inför den här turistsäsongen övertar vi ansvaret för turistinformationen, säger Jessica Hallros, vd för Vadstena Turism & Näringsliv AB.

Ett nytt koncept, Vadstena InfoCenter, införs och innebär en bredare verksamhet än bara turistinformation.

– Det är ett kontor för service och information där vi riktar oss till alla de målgrupper vi jobbar mot, både företagare, kommuninvånare och besökare, säger hon.

Artikelbild

| "Inför den här turistsäsongen övertar vi ansvaret för turistinformationen", säger Jessica Hallros, vd för Vadstena Turism & Näringsliv AB

De kommer att tillhandahålla turistinformation, men också annan information.

– Det blir ett bredare utbud, säger hon.

Ännu är det inte klart vilken typ av annan information som ska finnas där.

– Det blir något vi får arbeta fram i samverkan med andra företagsstödjande organisationer och kommunen, säger hon.

Artikelbild

| "Inför den här turistsäsongen övertar vi ansvaret för turistinformationen", säger Jessica Hallros, vd för Vadstena Turism & Näringsliv AB

Infocentret kommer att vara beroende av att andra aktörer lämnar den information som man vill ska kunna spridas via dem.

– Syftet är att skapa en arena för att stärka tillgängligheten. Grundtanken är att det ska vara ett kontor med bra tillgänglighet som kan tillhandahålla service och information, säger hon.

Det nya kontoret kommer att flytta in i Postens gamla lokaler på Storgatan.

Just nu söker Vadstena Turism & Näringsliv personal. En destinationsutvecklande turisminformatör ska anställas och en marknadskommunikatör och informatör ska säsongsanställas.

– Man kommer att sitta på det här kontoret, men man kommer att jobba med hela bolagets verksamhet, säger hon.

Vadstena Turism & Näringsliv AB ska på ganska få personer jobba brett.

– Det blir lite av kombinationstjänster också beroende på att det är olika behov som bolaget har sommartid och vintertid.

De kommer att behöva jobba in verksamheten för att kunna känna av framtida personalbehov.

Sju lokala besöksmål kommer fungera som kompletterande InfoPoints till den turistinformation som erbjuds på InfoCenter.

Just nu pågår arbete med att bygga om och renovera de nya lokalerna på Storgatan.

– Jag är jättenöjd med lokalen. Dels stärker vi upp utbudet på gatan och tillgängligheten är jättebra, säger hon.

Att få tillgång till den nya lokalen har varit ett krav för att kunna sätta igång rekryteringen av personal.

– Vi behöver utrymme för fler, säger hon.

Inflyttning i nya lokalerna kommer att ske under maj månad och verksamheten kommer att vara igång fullt ut inför turistsäsongen.