Inför förra valet var äldreomsorgen och villkoren för både brukare och personal viktiga för Liberalerna i Vadstena.

Har ni kunnat påverka dessa frågor under innevarande mandatperiod?

– Ja, lite grann. När den här mandatperioden började hade vi en plats i socialnämnden och kunde vara med och påverka, men den platsen blev vi av med när det blev en ny majoritet så den sista tiden känner vi att vi inte haft något inflytande där, säger Heidi Segrell.

Artikelbild

| Heidi Segrell (L).

Inför valet 2014 var Asylen och att man inte skulle bygga där en stor valfråga för Liberalerna, dåvarande Folkpartiet. I december kom domen, från Mark- och miljööverdomstolen, som stoppade byggplanerna.

Hur ser du på den slutliga domen?

– Vi var ju inte helt överens i partiet och jag hörde till dem som faktiskt tyckte att det skulle byggas i Asylen, men vi diskuterade och jag böjde mig för majoriteten som ville driva det här med att inte bygga i Asylenparken. Personligen tycker jag att det är synd. Frågan är ju vad vi ska ha det till nu, säger hon.

Har Asylenfrågan stått emellan er och övriga allianspartier?

– Ja, jag tycker nog det.

Liberalerna förlorade ett mandat efter förra valet och gick från två till ett mandat i kommunfullmäktige.

Finns det risk att ni försvinner som parti i Vadstena?

– Nej, vi kommer att finnas kvar. Vi jobbar med att föra fram våra frågor och framförallt försöker vi ha en dialog med Vadstenaborna om vilka frågor de vill att vi ska driva. Vad som är viktigt för dem som bor här.

Liberalerna i Vadstena har gjort en del förändringar i partiet sedan förra valet. Ingegerd Lindaräng har lämnat sina politiska uppdrag och lämnat plats för andra.

På vilket sätt har förändringarna påverkat partiet och er politik?

– Jag tror inte det har påverkat politiken så mycket, men vi har ju en föryngring. Det är ju både för- och nackdelar med att var få som engagerar sig. Det är lätt för oss att mötas och ta snabba diskussioner när vi inte är så många, vi är fyra aktiva. Politiken är fortfarande liberal, men det kanske är så att vi har lite mera tyngd på landsbygdsfrågorna nu än vad vi hade innan.

Vilka frågor är viktigast för Liberalerna inför det här valet?

– Kommunikationer. Att vi inte har någon som helst kollektivtrafik söder ut det är dåligt. Det är uruselt. Där måste vi jobba mycket mer aktivt.

Östgötatrafiken hänvisar till att det inte lönar sig att ha en busslinje där.

– Det spelar ingen roll för det är en samhällsservice. Man ska kunna bo på landet och kunna ha kollektivtrafik.

Liberalerna i Vadstena vill aktivt påverka sina regionpolitiker för att få hjälp att driva frågan.

En annan viktig fråga är den nya skolan.

– Vi tycker inte att man ska bygga på Cirkusplatsen. Vi vill att man återgår till de tidigare planerna och bygga skolan i parken mellan PM och Katarinaskolan. Det var ju färdigt att börja bygga, men direkt efter valet stoppade Socialdemokraterna och Konsensus det här bygget.

Argumenten då var att den planerade skolan skulle vara för liten om man räknade med att Vadstenas invånarantal skulle växa till 10 000.

– Vi kommer att driva frågan att man ska gå tillbaka till det ursprungliga förslaget, säger hon och fortsätter:

– En annan viktig fråga är Siloområdet. Det måste hända något där nu. Det kan inte fortsätta så här år efter år. Det måste till en detaljplan över Siloområdet så att man kan göra någonting där. Det kan inte bara stå och förhalas hela tiden.

Frågan om AQ-hallen har varit uppe under mandatperioden och Liberalerna vill hålla den frågan kvar.

– Skulle det verkligen vara billigare att bygga en helt ny sporthall än att anpassa en redan existerande byggnad? Vi vill att det utreds ordentligt. Det hänger lite ihop med det här andra, eftersom vi inte tycker att man ska bygga på Cirkusplatsen så tycker vi inte att man ska ha en sporthall där heller.

Liberalerna vill se satsningar på landsbygden och menar att det inte räcker med att det finns tomter eftersom det innebär att områden kan bli sommarstugeområden.

– Vi vill, som många andra, ha ett äldrecentrum i Borghamn och överhuvudtaget se till att underhållet fungerar bättre i Borghamn. Underhållet är eftersatt. Det ligger högar med gamla telefonstolpar som blir liggande i månader.

Liberalerna har nu ett samarbete med Kristdemokraterna och Centern.

Vilka kan ni tänka er att samarbeta med efter valet?

– Vi kan tänka oss att samarbeta med alla utom Sverigedemokraterna. Att vi inte kan tänka oss att samarbeta med Sverigedemokraterna är att vi känner att vi inte har någon som helst gemensam värdegrund med dem. Vi är så långt ifrån varandra i värdegrunden som man kan bli. I övrigt kan vi tänka oss att samarbeta med alla.

Om ni hamnar i ett majoritetssamarbete efter valet, hur kommer Vadstenaborna att märka att ni sitter vid makten?

– Vi kommer att försöka driva de här viktiga frågorna, se till att det händer något på Siloområdet, bygga skolan enligt ursprungsplanen och jobba stenhårt för att utveckla landsbygden. Överhuvudtaget att det händer mer i Rogslösa-Borghamnsområdet, säger hon och fortsätter:

– Allra helst skulle vi vilja ha ett Naturum där nere.

Ett Naturum i Borghamn skulle fokusera på stenen, berget, fisket, jordbrukssamhället och Vättern.

– Vi skulle vilja utveckla det området både för turister och för dem som bor där.

Avslutningsvis lyfter hon upp puls-projektet som en fråga som engagerar henne personligen och som är något hon vill se en satsning på. I pulsprojektet fanns en pilotgrupp i form av en åttondeklass som skulle ha pulshöjande aktivitet varje dag.

– Vi fick inte pengar för att utveckla det här så nästa år blir det fortfarande bara en klass som får göra det här. Det är jätteviktigt att alla våra ungdomar får möjlighet att göra det här. Utredningar har visat att det här har effekt, säger hon.

Hon anser att pengar skulle kunnat fördelas annorlunda i kommunen för en satsning på ungdomarna.

– Nu ska jag sticka ut hakan... här ökar vi på anslagen till Vadstena-Akademien och Shakespeare på Gräsgården. De fick 50 000 mer båda två. Vi ökade deras anslag med 100 000 kronor.

Det är fråga om en stiftelse som har egna intäkter, påpekar hon.

– Jag röstade mot det. Jag tycker att de ska ha bidrag, men inte mer än de hade innan. Om man nu tänker att man skulle kunnat lägga de här 100 000 på pulsprojektet istället. Det hade jag tyckt varit bättre bruk av de pengarna.