Vissa rykten har cirkulerat om att Motala kommun splittrar Vadstenagymnasiets elever trots att Vadstena kommun skulle ha krävt att eleverna får gå tillsammans när utbildningarna flyttar till Motala.

Kjell Knutsson, tillförordnad utbildningschef i Vadstena kommun, förklarar att den formuleringen inte finns i avtalet.

– I avtalet står det att det ska påverka så lite som möjligt, säger han.

Utbildningsmässigt ska det vara en så liten förändring som möjligt.

Vadstena kommun och Motala kommun har haft uppföljningsmöten där övergången diskuterats.

– Rektorerna fick i uppdrag att titta på hur man skulle kunna göra för att lösa det på bästa sätt för eleverna på både hotell- och turismprogrammet och samhällsveteskapliga programmet inför hösten 2018, säger han.

Nu ligger det hos Motala kommun att följa upp det som står i avtalet på bästa sätt.

– Det vi sade från början var ju att vi skulle ta över de här årskurserna som är kvar. Det var det första beslutet här i Motala, säger Lena Åberg, verksamhetschef för gymnasieskolan i Motala.

Hon fortsätter:

– Sedan har Motala tagit ett politiskt beslut om att vi ska starta upp hotell- och turismprogrammet till hösten så det finns med i årets sök.

När det gäller de två årskurser som i höst flyttar från Vadstenagymnasiet för att gå sitt sista år i Motala kommer man att försöka skapa så bra lösningar som möjligt.

– De ska naturligtvis få avsluta sin utbildning på bästa sätt. Vi kan inte göra precis som man gjorde i Vadstena. De har gått på samma skola och hållit ihop de här två program. I Motala är det ju så att vi har samhällsprogrammet på Platen och hotell- och turism kommer att vara på Carlsund, säger hon.

De elever som mest påverkas av att flytten är de som går samhällsprogrammet med inriktning turism i Vadstena. I Vadstena har de eleverna i många fall samverkat med hotell- och turismprogrammets elever.

– Vi kan inte lova att det blir som tidigare och det har vi inte lovat heller, men vi har sagt att vi ska göra det så bra vi kan och naturligtvis får det bli speciallösningar för att hitta bästa sättet för att tillmötesgå. Naturligtvis ska de här eleverna få så bra utbildning som de bara kan och kunna avsluta sin utbildning, säger hon.

De tittar på olika samverkansformer och försöker att hitta bra lösningar för de båda årskurserna från Vadstenagymnasiet.