Kritik har framkommit där man ansett att det borde funnits andra alternativ såsom gymnasieskolans elevhem.

– Sjöhaga är den lokal som vi har ledig. Elevhemmet har några rum lediga och de vet jag i dagsläget inte om vi kommer att få tillgång till och elevhemmet kommer inte att räcka till alla ungdomar, säger socialchef Desirée Svanberg.

Flera ensamkommande i kommunen kommer att behöva boende då de blir 18 år framöver.

– I dagsläget är det Sjöhaga vi har, säger hon.

Tidigare har de ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år eller skrivits upp i ålder lämnat kommunen för boende på något av Migrationsverkets asylboenden för vuxna.

– Och nu har ju våra politiker tagit ett beslut att de kommer att få vara kvar i vår kommun och då var det här alternativet det vi har, Sjöhaga som tidigare varit ett HVB-hem.

Diskussioner ska föras med ansvariga för elevhemmet för att kunna se hur många platser som kommer att finnas tillgängliga framöver.